Bases


El Grup Humanista Aficción, entitat reconeguda pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, amb CIF G72687254, i el molt il·lustre Ajuntament d’Igualada convoquen el III Premi Literari “Sant Jordi a Instagram” amb motiu de la tradicional diada de Sant Jordi, una de les festes més celebrades a Catalunya.

1. Les persones participants han de tenir perfil a Instagram.

2. Poden participar en aquest premi totes les persones majors d’edat, sigui quina sigui la seva nacionalitat, sempre que presentin narracions en prosa en qualsevol dels seus formats (conte, epístola, etc.) escrites en llengua castellana o catalana, originals i inèdites, no publicades en cap tipus de format ni totalment ni parcialment i que no hagin estat premiades en altres certàmens.

3. El tema i gènere seran lliures.

4. L'original s'haurà de presentar per correu electrònic a plsji@aficcion.com en un fitxer Word o PDF. A l'assumpte del missatge hi haurà de constar "III Premi Literari Sant Jordi a Instagram". L'arxiu del relat tindrà per nom el títol de l'obra i el nom o l’àlies del perfil d'Instagram de la persona. Ex: La porta @Nickname. Al cos del missatge s'hauran d'especificar el nom i cognoms, així com la nacionalitat.

5. S'admetrà únicament una obra per persona.

6. No s'admetran treballs que incloguin dibuixos, fotos, enllaços externs o qualsevol altre tipus d'ornament que no sigui el propi text.

7. L'extensió màxima de l'obra serà de 5 pàgines, en format A4, amb interlineat d'1,5 i lletra Times New Roman a mida 12.

8. S’adjudicaran dos primers premis, un per a cada idioma, cadascun dotat amb 500€ i un diploma acreditatiu. Així mateix, s'atorgarà un diploma acreditatiu a les dues obres finalistes de cada idioma. Les persones premiades podran formar part del jurat del IV Premi Literari “Sant Jordi a Instagram”, si així ho desitgen.

9. El termini d'admissió d'originals s’iniciarà el dia 23 de desembre de 2022 i acabarà el 23 de febrer de 2023 a les 24:00, hora catalana. Després d’aquest dia i hora no serà admesa cap obra.

10. La decisió del jurat, compost pels membres del Grup Humanista Aficción i persones col·laboradores externes, serà inapel·lable i es donarà a conèixer el dia 23 d'abril del 2023 a la pàgina web del GHA www.aficcion.com, al perfil d'Instagram @galgomila i des del Departament de Cultura de l’Ajuntament d’Igualada.

11. El Grup Humanista Aficción es reserva el dret a publicar el treball premiat, únicament com a publicació a Instagram, sense exclusivitat ni cessió de drets, així com la seva divulgació mitjançant ressenyes de bookstagramers.

12. El fet de concórrer al III Premi literari “Sant Jordi a Instagram” implica la total acceptació d'aquestes bases.

13. Qualsevol obra que no compleixi els requisits formals del concurs serà desestimada.


Per a més informació escriu-nos un correu a info@aficcion.com
Col·laboradors:
Departament de Promoció Cultural de l'Ajuntament d'Igualada / @culturaigualada 
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana / www.escriptors.cat / @escriptorsaelc
www.escritores.org
@galgomila
@
_accm_ana_